Spaghetti Pepperoni Pie
Spaghetti Pepperoni Pie

With pepperoni, mozzarella cheese, and tomato sauce this fun pasta recipe tastes like your favorite pizza.